پایداری چربی تزریق شده به چه صورت است و آیا نتایج تزریق چربی ماندگار است؟

در تمام افراد مقداری از چربی تزریق شده به طور دائم باقی خواهد ماند.اما ماندگاری چربی تزریق شده بستگی به مهارت پزشک ، محل تزریق وعوامل ژنتیکی دارد چنانچه در جاهایی که تحرک بیشتر است مثل لب ها و یا باسن ،جذب بیشتر بوده و در جاهایی که تحرک کمتر است ،جذب کمتر خواهد بود در عین حال مقدار جذب در هر فرد نسبت به فرد دیگر متفاوت است بعضی از متخصصین معتقدند با توجه به عوامل یاد شده 50 تا 80 درصد از چربی تزریق شده در فرد ماندگار خواهد بود. اما تنها شش ماه بعد از تزریق اول میتوان فهمید که چند درصد جذب شده است و در صورت نیاز میتوان اقدام به تزریق مجدد نمود.

مراقبت های بعد از تزریق چربی چیست ؟

 1. بعد از تزریق چربی به شدت توصیه میگردد به مدت 10 روز از فشار آوردن به محل تزریق خودداری کند زیرا این کار میتواند باعث جابجایی چربی تزریق شده گردد.
 2. به منظور کاهش تورم و تسریع روند بهبودی،در سه روز بعد از تزریق چربی ،محل تزریق با کیسه یخ ماساژ داده شود.
  در تزریق چربی به صورت ،برای کاهش تورم بهتر است تا چند روز هنگام خواب ،سر کمی بالاتر از بدن قرار گیرد و فرد به هیج عنوان بر روی صورت نخوابد.
 3. از مصرف نمک به شدت خودداری شود یا مصرف آن بسیار کم شود.
 4. در تزریق چربی به صورت ،در دوره نقاهت و برای بهبودی سریعتر از انجام هر گونه فعالیتی که باعث میشود سر به پایین خم شود ،باید پرهیز شود.
 5. در دوره نقاهت (یک هفته تا ده روز)از انجام فعالیت ورزشی خودداری شود.بعد از این دوره فرد میتواند به آرامی ورزش کند.
 6. در تزریق چربی به صورت ،بعد از یک شبانه روز در صورت لزوم فرد میتواند صورت خود را آرایش کند.
  گرچه عفونت در تزریق چربی بسیارنادر میباشد اما میتوان یک روز قبل از عمل به مدت یک هفته از انتی بیوتیک استفاده نمود.

آیا تزریق چربی ممکن است باعث تورم قابل توجه در محل تزریق شود ؟

بله ، مقدار تورم به عوامل زیر بستگی دارد :

 1. تکنیک و ابزارهایی که پزشک متخصص مورد استفاده قرار میدهد
 2. سن فرد و همچنین ساختار ژنتیکی او
 3. جایی که چربی در آن تزریق میگردد
 4. میزان چربی تزریق شده
 5. داروهایی که فرد مصرف میکند