نوشته شده توسط admin

چه کسی کاندیدای ایده ال برای انجام کرایولیپولیز می باشد؟

کسانی که دارای چربی های موضعی هستند مخصوصا در نا حیه شکم و باسن و پهلوها وبالای بازو و ران که با تغذیه و ورزش قابل از بین رفتن نیستند. ولی برای افرادی با وزن بسیار بالا که چربیهای انها حالت اندوخته به خود گرفته مناسب نمی باشد.

در صورتیکه کرایولیپولیز موجب کاهش سایز نشود ، چه راه های دیگه ای برای تغییر سایز وجود داره ؟

در این شرایط معمولا به شخص پیشنهاد میکنیم روش کرایولیپولیز را مجددا تکرار کند و در صورت عدم نتیجه گیری از روشهای دیگر مانند استفاده از سایر دستگاه های لاغری موضعی استفاده کند.