پایداری چربی تزریق شده به چه صورت است و آیا نتایج تزریق چربی ماندگار است؟

در تمام افراد مقداری از چربی تزریق شده به طور دائم باقی خواهد ماند.اما ماندگاری چربی تزریق شده بستگی به مهارت پزشک ، محل تزریق وعوامل ژنتیکی دارد چنانچه در جاهایی که تحرک بیشتر است مثل لب ها و یا باسن ،جذب بیشتر بوده و در جاهایی که تحرک کمتر است ،جذب کمتر خواهد بود در عین حال مقدار جذب در هر فرد نسبت به فرد دیگر متفاوت است بعضی از متخصصین معتقدند با توجه به عوامل یاد شده 50 تا 80 درصد از چربی تزریق شده در فرد ماندگار خواهد بود. اما تنها شش ماه بعد از تزریق اول میتوان فهمید که چند درصد جذب شده است و در صورت نیاز میتوان اقدام به تزریق مجدد نمود.

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید