لاغری موضعی کرایولیپولیز

کرایولیپولیز
کرایو لیپولیز
لاغری موضعی با کرایولیپولیز
لاغری موضعی
لاغری سریع با کرایولیپولیز
لاغری در یک هفته با کرایولیپولیز

لاغری موضعی با کرایولیپولیز آخرین تکنولوژی روز آمریکا در لاغری موضعی

کرایولیپولیز یک روش غیر تهاجمی با استفاده از سرما برای ازبین بردن سلولهای چربی بدون آسیب به سایر بافتهای بدن می باشد. در این روش آن دسته از سلولهای چربی که سطحی تر هستند در اثر سرما دچار پدیده ای به نام آپپتوزیس شده و بعد از مرگ سلولی، چربیها به آهستگی در طی یک تا چهار ماه از بدن دفع می شوند لذا اثر سوئی روی کبد و آنزیمهای کبدی ندارد. نام اصلی این روش کرایو ژنیک لیپولیزیس می باشد که اولین بار توسط کمپانی زلتیک آمریکا با نام کرایولیپولیز یا کول اسکالپتینگ پس از اخذ تاییدیه های لازم از FDA آمریکا به بازار معرفی گردید.

در کرایولیپولیز به طور موثر چربی و سلولهای چربی را در منطقه تحت درمان حذف شده و نتایج برجسته و قابل توجهی از کاهش بافت چربی و سلولهای چربی را در منطقه تحت درمان نشان می دهد . آنچه کرایولیپولیز را از روش های درمان دیگر متمایز می سازد استفاده از تکنولوژی سرما همراه با خلا و فشار منفی ، وکیوم چربی جهت کاهش سایز منطقه مورد نظر ,حذف سلولهای چربی , تعداد جلسه کم (یک جلسه) , برگشت ناپذیری و غیر تهاجمی بودن آن است.

کرایولیپولیز روی پهلوها پس از دو جلسه
کرایولیپولیز روی پهلوها پس از دو جلسه

نتایج دستگاه از فردی به فرد دیگر متفاوت است اما با توجه به جامعه اماری که در کلینیک ایده آل کار شده است نتایج ذیل حاصل گردیده است: کاهش سایز در ناحیه شکم : از 3 تا 15 سانتیمتر کاهش سایز در ناحیه پهلوها : از 2 تا 6 سانتیمتر کاهش سایز در ناحیه بازوها : از 1 تا 5 سانتیمتر

لاغری موضعی کرایولیپولیز

لاغری موضعی کرایولیپولیز
رویش مجدد مو
رفع موهای زائد
وقتی به عمق 2cm چربیها ی زیر پوست از بین بروند شکم شل و آویزان خواهد شد.
موضعی ساکشن لاغری لاغری موضعی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی و باسن رفع چین و چروک پوست لاغری باسن جوانسازی لاغری موضعی رژیم غذایی رژیم درمانی لاغری موضعی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری لاغری موضعی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری

لاغری پهلو و شکم رفع چین و چروک پوست طب
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز
4 بعدی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری تغذیه لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری جوانسازی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز
رژیم درمانی تخفیف
لاغری موضعی کرایولیپولیز
شاک ویو لیزر لیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز
4 بعدی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز ارزان لاغری
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری پهلو و شکم لاغری موضعی کرایولیپولیز طب لاغری موضعی جوانسازی لاغری موضعی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری رژیم غذایی لاغری موضعی رژیم درمانی <لاغری موضعی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری لاغری موضعی لاغری موضعی کرایولیپولیز ارزان لاغری لاغری موضعی لاغری پهلو و شکم لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی تغذیه
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری مثال خانمی در کلینک زیبایی اینجانب پس از یک ماه ونیم مراجعه نموده و ابراز داشت که شکمش شل تر شده.
و حتی احساس می نماید که بزرگتر شده است با سایز گیری معلوم شد که cm10 سایز کم نموده اما به جهت شلی شکم در مانند شکم بزرگتر نشان داده می شد با سه جلسه اندرمولوگ به همراه استفاده از دستگاه RF ،u*100 وmcare ایشان cm5 دیگر سایز کم نموده و شلی شکم ایشان نیز برطرف گردید.
لذا با کاهش 15cm سایز دور شکم ایشان خوشحا ل از اتفاق افتاده از کلینیک زیبایی اینجانب خارج گردید.
آیــــا بعد از از روش کویتیشنر بـه استفاده از دستگــاه cavitation ( کاویتاسیون ) نیازی هست ؟
اگر به شما یک کیک درسته بدهند میل بفرمایید راحت تر آن را میل می کنید و یا آن را به برشهای کوچکتر تقسیم نمایید؟
رفع چین و چروک پوست یک پیشرفت غیر منتظره, دارای تاییدیه FDA و روش غیر تهاجمی است که به طورربی را در لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری جوانسازی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز 4 بعدی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری و باسن طب لاغری موضعی کرایولیپولیز رفع چین و چروک پوست لاغری باسن تغذیه لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز جوانسازی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز رژیم درمانی لاغری موضعی کرایولیپولیز شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز 4 بعدی

لاغری موضعی کرایولیپولیز

رپرسش همانطور که فرمودید هردستگاهی که سرماتولیدنماید
لاغری موضعی کرایولیپولیز
نیست و تکنولوژی لاغری موضعی کرایولیپولیز درانحصار دو شرکت بزرگ دنیا یعنی زلتیک آمریکا و شرکت اچ اس سی اس اسپانیا است وازجمله مواردمهم این تکنولوژی انحصاری تولیدسرما همراه با خلا ناشی ازوکیوم و دمای منفی10 درجه است که بافت چربی را ازچهارطرف در محفظه سرمایی تحت تاثیرقرار می دهد و نتایج شگفت آوری رارقم می زند.در حالیکه دستگاههای بدون وکیوم فقط لایه اپیدرم پوست را تحت تاثیر قرارمی دهند وقادر به تاثیربر چربی

چرا لاغری موضعی کرایولیپولیز تنها روش بدون بازگشت لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری
موضعی ساکشن لاغری رفع چین و چروک پوست لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز و باسن رفع چین و چروک پوست لاغری باسن جوانسازی
لاغری موضعی کرایولیپولیز
رژیم غذایی رژیم درمانی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری لاغری موضعی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی لاغری پهلو و شکم لاغری موضعی کرایولیپولیز طب لاغری موضعی لاغری موضعی 4 بعدی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری تغذیه لاغری موضعی
لاغری موضعی کرایولیپولیز
جوانسازی لاغری موضعی رژیم غذایی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری رژیم درمانی تخفیف رفع چین و چروک پوست شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری موضعی 4 بعدی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز ارزان لاغری
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری پهلو و شکم لاغری موضعی کرایولیپولیز طب لاغری موضعی کرایولیپولیز جوانسازی
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری رژیم غذایی لاغری موضعی کرایولیپولیز رژیم درمانی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز ارزان لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری پهلو و شکم رفع چین و چروک پوست لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی تغذیه لاغری موضعی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری
لیپولیز جوانسازی
لاغری موضعی
لاغری موضعی رژیم که بعداز تحقیقات اینجانب مشخص شد ایشان متخصص تغذیه نیست و تنها لیسانس تغذیه است , بعداز چند روز از استفاده از دستگاه ایشان , دختربنده متوجه میزان زیادی خون در ادرارشد درمانی لاغری موضعی شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری شکم لاغری شکم
لاغری لاغری موضعی لاغری و باسن رفع چین و چروک پوست لاغری باسن جوانسازی رژیم غذایی رژیم لاغری شکم لاغری موضعی شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری شکم لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی لاغری پهلو و شکم لاغری موضعی کرایولیپولیز طب لاغری شکم لاغری
لاغری پهلوها
لاغری موضعی کرایولیپولیز طب لاغری موضعی جوانسازی لاغری موضعی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری رژیم غذایی لاغری موضعی رژیم درمانی لاغری موضعی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری لاغری موضعی لاغری موضعی کرایولیپولیز ارزان لاغری لاغری موضعی لاغری پهلو و شکم لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی تغذیه لاغری موضعی
لاغری موضعی کرایولیپولیز
دستگاه
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز رژیم لاغری شکم رژیم درمانی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری شکم شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری شکم لاغری پهلو و شکم رفع چین و چروک پوست
لاغری موضعی کرایولیپولیز
کجا برم ؟
لاغری موضعی کرایولیپولیز ارزان کجاست ؟
کلینیک ایده آل

لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری

که سیستم های حفاظتی در دستگاه استاندارد رفع چین و چروک پوست به قدری پیشرفته می باشد که به هیچ عنوان هیچگونه آسیبی به اعضای داخلی واز جمله کلیه نمی رساند, و متاسفانه همان طور که شما فرمودید دخترحضرتعالی از یک دستگاه غیراستاندارد استفاده کرده اند, درمورد این خانم شما اسمی از ایشان نبرده اید
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی و باسن رفع چین و چروک پوست لاغری باسن جوانسازی لاغری موضعی رژیم غذایی رژیم درمانی لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز
شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری پهلو و شکم
لاغری موضعی کرایولیپولیز
طب لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز 4 بعدی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری تغذیه
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری جوانسازی رفع چین و چروک پوست رژیم غذایی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری رژیم درمانی تخفیف لاغری موضعی کرایولیپولیز شاک ویو لیزر لیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز
4 بعدی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز ارزان لاغری لاغری موضعی لاغری پهلو و شکم
لاغری موضعی کرایولیپولیز
یک پیشرفت غیر منتظره, دارای تاییدیه FDA و روش غیر تهاجمی است که به طورربی را در منطقه ایج برجسته و قابل توجهی از کاهش بافت چربی و سلولهای چربی را در منطقه تا کنون با سیل تبلتحت درمان نشان می دهد . آنچه کرایولیپولیگر متمایز می سازد استفادوشته به شما کمک می کند تا بداه از تکنولوژی سرما همراه با خلا وفشارمنفی وکیوم جهت کاهن بردن آن کدام است؟ش سایز چربی ,حذف سلولهای چربی , تعداد جلسه کم (یک جلسه), برگشت ناپذیری و غیر تهاجمی بودن آن است.
کاهش سایز شکم: اگر شما هم از آن دس طب لاغری موضعی رژِیم غذایی لاغری موضعی رژیم لاغری لاغری موضعی لاغری موضعی تغذیه لاغری موضعی کرایولیپولیز ارزان تخفیف رفع چین و چروک پوست بهترین لاغری سریع تخفیف جوانسازی لیپوماتک
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری از طریق لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز و باسن رفع چین و چروک پوست لاغری باسن جوانسازی رفع چین و چروک پوستته افرادی هستدارای خصوصیت می باشند.ید که از بزرگی شکم و موثر چربی و سلولهای چبیرون زدگی پهلوها و ران و بازوی نا متنکلی سلولیتها بدلیل اختلالات هورماسب رنج می برید و یغات درست و غلط مراکز متعدد روبرو شدهز را از روش های درمان دی اید؛ این ننید به کدامیک از انواع اضافه وزن دچارید و ساده ترین و ارزان ترین راه از بی
سلولیتها چربیهایی است کهلاغری بازو و ران با لاغری موضعی کرایولیپولیز
قیمت
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز
تخفیف در
لاغری موضعی کرایولیپولیز
رفع چین و چروک پوست صورت
موضعی ساکشن لاغری لاغری موضعی
تخفیف
رفع چین و چروک پوست صورت
کشل شوند.
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز برای افرادی که دارای بی ام آی بالا هستند متناسب است.
لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز تغذیه لاغری موضعی لاغری شکم جوانسازی لاغری موضعی لاغری لاغری موضعی تغذیه لاغری موضعی لاغری لاغری موضعی لاغری پهلو و شکم
لاغری موضعی کرایولیپولیز
طب لاغری موضعی رژِیم غذایی لاغری موضعی رژیم لاغری لاغری موضعی لاغری موضعی تغذیه لاغری موضعی کرایولیپولیز ارزان تخفیف رفع چین و چروک پوست بهترین لاغری سریع تخفیف جوانسازی لیپوماتک
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری از طریق لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز و باسن رفع چین و چروک پوست لاغری باسن جوانسازی رفع چین و چروک پوست
لاغری موضعی
رژیم درمانی
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری کوی الف)ها عدم تناسب اندام و در حالت عادی تناسب اندام رفع چین و چروک پوست رژیم غذایی لاغری شکم رژیم درمانی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری شکم شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری شکم لاغری پهلو و شکم لاغری موضعی کرایولیپولیز را ایجاد می نمایند اما باید بدانیم که بد شونی می باشد و ارتباطی به کم فعالیتی ویا پرخوری ندارد
ب) عروق خو بد شکلی سلولیتنی و لنفاوی زیر سلو 4 سال بد شکل می شولیتها هستند ونه درون آن
ج) سلولیید که دوباره بد شکتها ظرف 3 ،سه تا چهارسال طول خواهد رفع چین و چروک پوست
مزایای روش
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز تعداد سلولهای چربی کم می شود نه حجم آنها!
2- با یک بار لاغری موضعی کرایولیپولیز بین 4 تا 12 سانتی متر سایز کم خواهیم کرد.
3- حتی در کبد های چرب با گرید پایین می توانتیشن لاغری پهلو و شکم
لاغری موضعی کرایولیپولیز طب

لاغری موضعی کرایولیپولیز عوارض

لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز 4 بعدی لاغری موضعی کرایولیپولیز تغذیه
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری جوانسازی لاغری موضعی رژیم غذایی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری رژیم درمانی تخفیف لاغری موضعی کرایولیپولیز شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری موضعی 4 بعدی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز ارزان لاغری لاغری موضعی لاغری پهلو و شکم رفع چین و چروک پوست طب لاغری موضعی جوانسازی لاغری موضعی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری رژیم غذایی لاغری موضعی رژیم درمانی لاغری موضعی
لاغری موضعی کرایولیپولیز
شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری لاغری موضعی لاغری موضعی کرایولیپولیز ارزان لاغری لاغری موضعی لاغری پهلو و شکم رفع چین و چروک پوست لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز تغذیه
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری با لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری ران و باسن با لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز
برای لاغری شکم و پا چگونه استفاده میشود
باسنم بزرگه
لاغری ران
لاغری بازو با لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری باسن با لاغری موضعی کرایولیپولیز و آرافکویتیشن لاغری
کرایولیپولیگر
الف)ها عدم تناسب اندام و در حالت عادی تناسب اندام رفع چین و چروک پوست رژیم غذایی لاغری شکم رژیم درمانی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری شکم شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری شکم لاغری پهلو و شکم لاغری موضعی کرایولیپولیز را ایجاد می نمایند اما باید بدانیم که بد شونی می باشد و ارتباطی به کم فعالیتی ویا پرخوری ندارد
ب) عروق خو بد شکلی سلولیتنی و لنفاوی زیر سلو 4 سال بد شکل می شولیتها هستند ونه درون آن
ج) سلولیید که دوباره بد شکتها ظرف 3 ،سه تا چهارسال طول خواهد رفع چین و چروک پوست
مزایای روش
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز تعداد سلولهای چربی کم می شود نه حجم آنها!
2- با یک بار لاغری موضعی کرایولیپولیز بین 4 تا 12 سانتی متر سایز کم خواهیم کرد.
3- حتی در کبد های چرب با گرید پایین می توان
لاغری موضعی کرایولیپولیز
کرد.
4- لاغری موضعی کرایولیپولیز روشی بی خطر و بدون عارضه (در صورت استفاده از دستگاههای
لاغری موضعی کرایولیپولیز
استاندارد)می باشد. های چرب با گرید پایین می توان رفع چین و چروک پوست کرد.
لاغری موضعی کرایولیپولیز رژیم غذایی لاغری شکم رژیم درمانی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری شکم شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری شکم لاغری پهلو و شکم
لاغری موضعی کرایولیپولیز
وقتی به عمق 2cm چربیها ی زیر پوست از بین بروند شکم شلی روک پوست صورت
هزینه درمان متناسب با موضع، تعداد جلسات مورد نیاز و هدف نهایی شما متغیر است. غالبا پس از یک بار درمان کاهش مقدار قابل توجهی از چربی را شاهد هستید
شما دوره درمان
لاغری موضعی کرایولیپولیز
را طی می کنید چربی های موضع شما حذف می شوند. مادامی که شما وزن خود را توسط رژیم نرمال و نرمش حفظ می کنید نتایج
کسیژن رسانی و دفع مواد زاید تا حدودی اصلاح می گردد
.موضع تحت درمان را انتخاب کنید. سپس اپموضع قرار می دهد. پس از آن موضع بین دو صفحه خنک کننده دستگاه کشیده می شود. احساسی که در بیمار پدیدار می شود فشار و مکش کافی است تا موضع به موثرترین شکل ممکن خنک شود. مدت زمان کار با دستگاه یک ساعت و یا کمی بیشتر و متناسب
ار با دستگاه شما فشار و سرمای شدیدی را حس می کنید. این حس به مرور زمان کمرنگ تر می شود. بسیاری از مردم حین درمان به مطالعه می پردازند، با لپ تاپ کار می کنند
معلوم شد که cm10 سایز کم نموده اما به جهت شلی شکم در مانند شکم بزرگتر نشان داده می شد با سه جلسه اندرمولوگ به همراه استفاده از دستگاه RF ،u*100 وmcare ایشان cm5 دیگر سایز کم نموده و شلی شکم ایشان نیز برطرف گردید.
لذا با کاهش 15cm سایز دور شکم ایشان خوشحا ل از اتفاق از کلینیک زیبایی اینجانب خارج گردید.

لاغری موضعی کرایولیپولیز

Cavitation هم همینکار را میکند در واقع سلول های چربی تغییر شکل یافته را به قطعات کوچک تر تبدیل می نماید تا ماکروفاژها (گلبول های سفید ) آن را راحت تر بلعیده و هضم نماید پر سرعت خورده شدن چربیهای از بین رفته می توان دید در اتمام cavitation در همه موارد توصیه می گردد.
لاغری موضعی کرایولیپولیز
رفته می توان دید در اتمام cavitation در همه موارد توصیه می گردد. لاغری
لاغری موضعی کرایولیپولیز
و باسن رفع چین و چروک پوست لاغری باسن جوانسازی لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی
رژیم درمانی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری شکم شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری پهلو و شکم
لاغری موضعی کرایولیپولیز
طب رفع چین و چروک پوست لاغری شکم تغذیه لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری شکم جوانسازی لاغری موضعی کرایولیپولیز رژیم غذایی لاغری شکم رژیم درمانی لاغری موضعی لاغری موضعی شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری شکم لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی رژیم درمانی لاغری موضعی لاغری موضعی شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری لاغری موضعی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی لاغری لاغری موضعی جوانسازی
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری
لاغری موضعی کرایولیپولیز
و باسن طب لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری شکم لاغری رفع چین و چروک پوست
لاغری موضعی کرایولیپولیز
خاطر با استفاده از دستگاه LPG یا اندرمولوگ با حرکات صحیح و مانور ه ت صورت
عوارض لاغری موضعی کرایولیپولیز
بعد از جلسه درمان احتیاجی به استراحت نیست اما گاهی بیماران تجربه درد و ناراحتی موقتی را حس می کنند. عوارض جانبی شامل قرمزی، کبودی، ورم، حساسیت به لمس، گرفتگی عضلات، خارش، سوزش و بی حسی است. بی حسی ممکن است تا چند هفته بعد از درمان نیز ادامه داشته باشد.
رفع چین و چروک پوست صورت
رفع چین و چروک پوست صورت
هزینه درمان متناسب با موضع، تعداد جلسات مورد نیاز و هدف نهایی شما متغیر است. غالبا پس از یک بار درمان کاهش مقدار قابل توجهی از چربی را شاهد هستید
شما دوره درمان
لاغری موضعی کرایولیپولیز
را طی می کنید چربی های موضع شما حذف می شوند. مادامی که شما وزن خود را توسط رژیم نرمال و نرمش حفظ می کنید نتایج
کسیژن رسانی و دفع مواد زاید تا حدودی اصلاح می گردد
.موضع تحت درمان را انتخاب کنید. سپس اپموضع قرار می دهد. پس از آن موضع بین دو صفحه خنک کننده دستگاه کشیده می شود. احساسی که در بیمار پدیدار می شود فشار و مکش کافی است تا موضع به موثرترین شکل ممکن خنک شود. مدت زمان کار با دستگاه یک ساعت و یا کمی بیشتر و متناسب
ار با دستگاه شما فشار و سرمای شدیدی را حس می کنید. این حس به مرور زمان کمرنگ تر می شود. بسیا یعلمی و در جهت های مختلف ، گردش خون و لنف را توضیح نموده و به همین دلیل ا
رایولیپولیزها(( لاغری موضعی کرایولیپولیز 4 بعدی ))
نسل جدید لاغری موضعی کرایولیپولیز ها
لاغری موضعی کرایولیپولیز
رژیم درمانی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری لاغری موضعی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی لاغری لاغری موضعی جوانسازی لاغری موضعی لاغری موضعی لاغری لاغری موضعی کرایولیپولیز و باسن طب
لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری شکم لاغری رفع چین و چروک پوست لاغری موضعی کرایولیپولیز
می توانید بعد از گذشت 3 هفته از درمان به سرعت تغییرات را مشاهده کنید و بعد از دو ماه نتایج شگفت آوری را شاهد هستید.
آیــــا بعد از استفاده از روش کویتیشنر بـه استفاده از دستگ و آویزان خواهد شد.
لاغری
لاغری موضعی کرایولیپولیز
و باسن رفع چین و Cavitation هم همینکار را میکند در واقع سلول های چربی تغییر شکل یافته را به قطعات کوچک تر تبدیل می نماید تا ماکروفاژها (گلبول های سفید ) آن را راحت تر بلعیده و هضم نماید پر سرعت خورده شدن چربیهای از بین رفته می توان دید در اتمام cavitation در همه موارد توصیه می گردد.
لاغری موضعی کرایولیپولیز
رفته می توان دید در اتمام cavitation در همه موارد توصیه می گردد. لاغری
لاغری موضعی کرایولیپولیز
و باسن رفع چین و چروک پوست لاغری باسن جوانسازی لاغری موضعی کرایولیپولیز
لاغری موضعی
رژیم درمانی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری شکم شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری
لاغری موضعی کرایولیپولیز چروک پوست لاغری باسن جوانسازی لاغری موضعی کرایولیپولیز رژیم غذایی رژیم درمانی لاغری موضعی لاغری شکم شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری لاغری موضعی لاغری موضعی کرایولیپولیز لاغری لاغری موضعی لاغری پهلو و شکم رفع چین و چروک پوست طب لاغری موضعی لاغری شکم تغذیه لاغری موضعی لاغری شکم جوانسازی لاغری موضعی رژیم غذایی لاغری شکم رژیم درمانی لاغری موضعی لاغری موضعی شاک ویو لیزر لیپولیز لاغری شکم لاغری موضعی کرایولیپولیز مثال خانمی در کلینک زیبایی اینجانب پس از یک ماه ونیم مراجعه نموده و ابراز داشت که شکمش شل تر شده.
و حتی احساس می نماید که بزرگتر شده است با سایز گیرــاه cavitation ( کاویتاسیون ) نیازی هست ؟
اگر به شما یک کیک درسته بدهند میل بفرمایید راحت تر آن را میل می کنید و یا آن را به برشهای کوچکتر تقسیم نمایید؟
لیپولیز است
به طرز حیرت آوری
لاغری موضعی کرایولیپولیز تخفیف
لاغری موضعی کرایولیپولیز
رفع چین و چروک پوست ارزان تخفیف رفع چین و چروک پوست بهترین لاغری موضعی کرایولیپولیز تخفیف لاغری موضعی کرایولیپولیز

لاغری موضعی کرایولیپولیز تخفیف

رفع چین و چروک پوست صورت
عوارض لاغری موضعی کرایولیپولیز
بعد از جلسه درمان احتیاجی به استراحت نیست اما گاهی بیماران تجربه درد و ناراحتی موقتی را حس می کنند. عوارض جانبی شامل قرمزی، کبودی، ورم، حساسیت به لمس، گرفتگی عضلات، خارش، سوزش و بی حسی است. بی حسی ممکن است تا چند هفته بعد از درمان نیز ادامه داشته باشد.
رفع چین و چروک پوست صورت
رفع چین و چروک پوست صورت
هزینه درمان متناسب با موضع، تعداد جلسات مورد نیاز و هدف نهایی شما متغیر است. غالبا پس از یک بار درمان کاهش مقدار قابل توجهی از چربی را شاهد هستید
شما دوره درمان
لاغری موضعی کرایولیپولیز
را طی می کنید چربی های موضع شما حذف می شوند. مادامی که شما وزن خود را توسط رژیم نرمال و نرمش حفظ می کنید نتایج
کسیژن رسانی و دفع مواد زاید تا حدودی اصلاح می گردد
.موضع تحت درمان را انتخاب کنید. سپس اپموضع قرار می دهد. پس از آن موضع بین دو صفحه خنک کننده دستگاه کشیده می شود. احساسی که در بیمار پدیدار می شود فشار و مکش کافی است تا موضع به موثرترین شکل ممکن خنک شود. مدت زمان کار با دستگاه یک ساعت و یا کمی بیشتر و متناسب
ار با دستگاه شما فشار و سرمای شدیدی را حس می کنید. این حس به مرور زمان کمرنگ تر می شود. بسیاری از مردم حین درمان به مطالعه می پردازند، با لپ تاپ کار می کنند

سوالات رایج برای استفاده از کرایولیپولیز

چند درصد ممکنه من کرایولیپولیز انجام بدم ولی جواب نگیرم؟

میزان رضایت از کرایو لیپولیز در افراد مختلف متفاوت است ،اما با توجه به فرم های رضایت مندی مراجعین کلینیک ایده آل حدود 70 تا 80 درصد مراجعین از تغییر سایز ایجاد شده توسط کرایولیپولیز راضی بودند. حدود 10 درصد تاثیر گذاری آن را کم عنوان کردند و ده درصد از مراجعین نیز هیچ تغییری را روی خود تایید نکردند.

در صورتیکه کرایو موجب کاهش سایز نشود ، چه راه های دیگه ای برای تغییر سایز وجود داره ؟

در این شرایط معمولا به شخص پیشنهاد میکنیم روش کرایولیپولیز را مجددا تکرار کند و در صورت عدم نتیجه گیری از روشهای دیگر مانند استفاده از سایر دستگاه های لاغری موضعی استفاده کند.

آیا پس از کرایولیپولیز محدودیتی برای انجام فعالیتهای روزانه ایجاد میشه ؟

بلافاصله بعد از کرایولیپولیزمی توانید به فعالیتهای روزمره خود باز گردیدو هیچگونه ممانعتی با فعالیتهای فیزیکی شما وجود ندارد

آیا نتیجه کرایولیپولیز دائمی است ؟

بله ، نتیجه دائمی است چون سلولهای چربی کریستاله شده و توسط سیستم لنفاوی از بدن خارج می شوند و همان سلولها قابل برگشت و رشد مجدد نیستند.

به همراه کرایولیپولیز چه رژیم غذایی را باید رعایت کنیم؟

در روش کرایولیپولیز نیاز به رعایت رژیم غذایی و یا ویتامینهای خاصی نیست ولی با رعایت کردن یک رژیم مناسب می توانید به بهترین نتیجه دست پیدا کنید.

چه کسی کاندیدای ایده ال برای انجام کرایولیپولیز می باشد؟

کسانی دارای چربی های موضعی هستند مخصوصا در نا حیه شکم و باسن و پهلوها وبالای بازو و ران که با تغذیه و ورزش قابل از بین رفتن نیستند ولی برای افرادی با وزن بسیار بالا که چربیهای انها حالت اندوخته به خود گرفته مناسب نمی باشد

مهمترین تفاوت روش کرایولیپولیز با سایر روشها چیست؟

این یک روش کاملا طبیعیست و بدون درد و جراحی می باشد و هیچ ریسکی برای بدن ندارد و نتیجه ان دائمیست و حتی برای دیدن نتیجه نیاز به ورزش ندارید

آیا در این روش هیچ سوزن استفاده می شود و آیا اصولا استفاده از این روش با درد همراه است؟

در این روش هیچ سوزنی بکار نمی رود و کاملا بدون درد است

قسمت بندی بدن در این روش به چه صورت می باشد؟

پائین شکم = 1 تا 2 ناحیه

هر بازو = 1 ناحیه

دو طرف باسن = 2 ناحیه

پهلو هاو شکم =4 ناحیه

چه قسمتهایی از بدن با روش کرایولیپولیز بهترین نتیجه را ارائه میکنند ؟

قسمت فوقانی و تحتانی شکم ، بالای بازو ، پهلوها و قسمت درونی و بیرونی ران

چه قسمتهایی از بدن قابل کرایولیپولیز نمی باشند؟

چانه و غبغب ، ساق پا ، مچ دست ، قسمتهای کوچک بدن و سینه

بعد از انجام کرایولیپولیزر چه اتفاقی برای سلولهای چربی فریز شده در بدن می افتد؟

سلولهای چربی به اجزای کوچکتری شکسته می شود و سپس وارد سیستم لنفاوی و سیستم ایمنی بدن شده و به صورت طبیعی همراه با مواد زاید دیگر از بدن دفع می شوند و ناحیه مورد نظر به مرور زمان کوچکتر شده و چربی ذخیره شده در آن ناحیه از بین می رود.

هر جلسه کرایولیپولیزر چه مدت زمان میبرد ؟

مدت زمان هر جلسه 60 تا 70 دقیقه برای هر قسمت بدن می باشد البته این مدت به ضخامت لایه چربی و نحوه عکس العمل بدن به دستگاه دارد و متغیر است

من چند جلسه نیاز دارم ؟

تعداد جلسات درمان به ضخامت لایه چربی بستگی دارد ولی معمولا با یک جلسه بیشترین تاثیر خود را گذاشته ولی اگر نیاز به تکرار درمان بود با ید بین 45 تا 60 روز بین جلسات فاصله گذاشت.

تا چه اندازه این روش نتیجه بخش است ؟

با توجه به تحقیقات انجام شده و نتیجه عملی که از مراجعین دریافت شده ، با این روش در هر جلسه بین 30 تا 40 درصد از ضخامت چربی موضع مورد نظر کاسته شده است .

آیا در طول مدت انجام کرایولیپولیز احساس درد دارم ؟

به علت نیروی مکشی که دستگاه برای نگه داشتن موضع مورد نظر ایجاد می کند ، در طول مدت انجام کرایو احساسی شبیه به باد کش شدن خواهید داشت همچنین در زمان شروع کار احساس سرما روی موضع مورد نظر خواهید کرد ولی هیچگونه دردی تاکنون از مراجعین گزارش نشده است.

چه مقدار زمان طول میکشد تا اثر کرایو روی موضع کرایو شده مشخص شود ؟

میزان کاهش سایز در افراد مختلف به ضخامت لایه چربی بستگی دارد و معمولا در 12 هفته بیشترین نتیجه را مشاهده می کنید ولی اکثر افراد بعد از دو هفته متوجه تغییرات خود می شوند .

بعد از انجام کرایولیپولیز چه احساسی دارم ؟

مزیت کرایو نسبت به سایر روشها در این است که هیچ ضرری ندارد و هیچ گونه احساسی بعد از ان در ناحیه کرایو شده نداریم . فقط ممکن است مقداری بی حسی و قرمزی در ناحیه داشته باشیم و در موارد نادر حالت خونمردگی به علت مکش دستگاه به وجود می اید که بعد از چند روز از بین می رود.

خواندن مقالات زیر را از دست ندهید …

آیا بدون رژیم غذایی میتوان با کرایولیپولیز لاغر شد؟؟
چه کسانی برای کرایولیپولیز گزینه مناسبی نیستند
کلینیک ایده آل